صفحه اصلي > اخبار مدیریت ها / شهرستان گمیشان > سرويس و شستشوي سيستم هاي سرمايشي مديريت برق گميشان

سرويس و شستشوي سيستم هاي سرمايشي مديريت برق گميشان


25-02-1396, 13:37. نويسنده: gomishan
سرويس و شستشوي سيستم هاي سرمايشي مديريت برق گميشان

مدیریت توزیع نیروی برق گمیشان تمام سیستم های سرمایشی خود را قبل از رسیدن به فصل گرما سرویس و شستشو کرد.مدیر توزیع نیروی برق گمیشان گفت:همانند روال سالهای گذشته , امسال نیز كليه كولرهاي منصوبه در مديريت قبل از استفاده سرويس و شستشو و نیز تمیز گرديد که این حرکت در راستای کاهش مصرف انرژی برق و مدیریت مصرف است.

سرويس و شستشوي سيستم هاي سرمايشي مديريت برق گميشان

بازگشت